• Nag 1
 • Nag 2
 • Nag 3
jtemplate.ru - free extensions Joomla

Kierunki

Ofertę kierujemy do osób zdecydowanych na rozpoczęcie lub kontynuację nauki, podejmujących racjonalne działania w zakresie własnego wykształcenia i chcących osiągnąć niezależność
w przyszłych postanowieniach związanych z edukacją na wyższym szczeblu.

Dajemy Państwu możliwość nauki w systemie zaocznym, w niezwykle sympatycznej, spokojnej i serdecznej atmosferze.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczno-dydaktyczną. Są to wybitni wykładowcy, posiadający bogate doświadczenie wyniesione z najlepszych uczelni, poparte wieloletnim stażem w kraju i za granicą.

Liceum dla dorosłych ogólnokształcące posiada uprawnienia szkoły publicznej. Nasi Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły a także możliwość zdawania egzaminu maturalnego. Egzamin dojrzałości, przeprowadzany jest w placówce naszej szkoły w Opatowie, zgodnie z zasadami nowej matury. Świadectwa wydawane Słuchaczom są równorzędne ze świadectwami odpowiedniego typu szkoły publicznej.

Szkoły policealne:

Oferta skierowana jest do absolwentów liceów – również do tych, którzy nie przystępowali do egzaminu maturalnego lub nie udało im się go zdać.

Zaoczne szkoły policealne PRESTIŻ umożliwiają obecnie zdobycie ciekawych zawodów.

Nauka w szkołach trwa 2 lata lub rok w przypadku kursów (1,5 roku w przypadku zawodu technik bhp), w czasie jej trwania przygotowujemy słuchaczy do przystąpienia – po ukończeniu szkoły - do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Słuchaczy kształcimy w najnowocześniejszych, bardzo dobrze wyposażonych pracowniach, między innymi: informatycznych, kosmetycznych.

Nauczyciele posiadają kwalifikacje takie same jak nauczyciele w szkołach publicznych.

W szkołach policealnych uczymy nie tylko teorii! W każdym z kierunków, w których kształcimy słuchacze odbywają praktyki zawodowe w firmach i instytucjach właściwych dla danego zawodu.

Miejsca realizacji praktyk mogą proponować sami słuchacze, natomiast osoby , które mają problem ze znalezieniem miejsca na ich odbycie kierowane są do instytucji , z którymi współpracujemy w zakresie praktyk zawodowych od lat.

Wszystkie szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych, kształcą w oparciu o programy nauczania zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

Liceum Ogolnokształcące (po ZSZ, SP,GIM)

Szkoły roczne:

 • opiekun medyczny
 • SPECJALISTA  DIETETYK - NOWOŚĆ!
 • TECHNIK FRYZJERSTWA- NOWOŚĆ!
 • TECHNIK HOTELARSTWA - NOWOŚĆ!

Szkoły dwuletnie:

 • technik administracji
 • technik bhp ( półtora roku)
 • technik usług kosmetycznych
 • opiekun osób starszych
 • opiekunka środowiskowa
 • technik turystyki wiejskiej
 • rachunkowość
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik usług pocztowych i finansowych
 • TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
 • TECHNIK ELEKTRONIKI I INFORMATYKI MEDYCZNEJ
 • TECHNIK OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH I MIENIA

Kursy zawodowe:

Wychodząc naprzeciw aktualnym wymaganiom rynku pracy pragniemy zaoferować Państwu możliwość uczestnictwa w kursach zawodowych.
Kursy prowadzone są przez specjalistów z danej dziedziny.

 • agroturystyka
 • finanse
 • przedstawiciel handlowy
 • zarządzanie i marketing
 • rolnik
 • fryzjer
 • stylizacja i wizaż
 • usługi gastronomiczne
 • sprzedawca
 • i inne

Zasady rekrutacji w skrócie:

Prowadzimy stałą rekrutację na wszystkie semestry bez egzaminów wstępnych. Do liceum przyjmujemy osoby, które ukończyły szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę zawodową. , do szkoły policealnej osoby posiadające wykształcenie średnie.
Na semestry wyższe zapraszamy osoby, które wcześniej podjęły naukę w innych szkołach, zarówno te, które przerwały edukację w wyniku różnych życiowych przyczyn, jak również pragnące się przenieść oraz ukończyć szkołę w spokojnej atmosferze wsparcia.

Placówka oferuje naukę w dwóch cyklach - szkoła 3-letnia (liceum ogólnokształcące dla dorosłych) i szkoła 2-letnia (szkoły policealne dla dorosłych - wyjątek stanowi kierunek Technik BHP - nauka trwa 1,5roku) oraz szkoła roczna (kursy zawodowe) .

Dokumenty wymagane do przyjęcia:

1) LICEUM / SZKOŁA POLICEALNA/ KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

 • świadectwo szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły zawodowej
 • umowa i kwestionariusz osobowy - kandydat wypełnia na miejscu
 • dwie fotografie
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego , o możliwości podjęcia nauki na wybranym kierunku

Osoby, które zmienią nazwisko, adres zamieszkania bądź numer telefonu, W TRAKCIE TRWANIA NAUKI proszone są o zgłaszanie zaistniałych zmian w sekretariacie szkoły.

W przypadku stwierdzonej dysleksji, dysortografii lub innych zaburzeń, prosimy o dostarczenie właściwych zaświadczeń.
Szkoły wydają legitymacje, indeksy, zaświadczenia do ZUS, WKU, ZAKŁADÓW PRACY , MOPS oraz innych instytucji.

Organizacja zajęć:

Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym - sobota, niedziela 2 razy w miesiącu. Zajęcia rozpoczynają się od godziny 8.30 i przebiegają wg. ustalonego planu.

Ze wszystkich przedmiotów obowiązują pisemne prace kontrolne zadawane przez nauczyciela do samodzielnego opracowania w domu i składane w wyznaczonym terminie.
W późniejszym terminie przeprowadzane są egzaminy z poszczególnych przedmiotów - pisemne i ustne lub tylko ustne.

Zadzwoń by uzyskać szczegółowe informacje lub odwiedź nas jeszcze dziś !
tel:158344451 kom. 530192965

rekrutacja