• Nag 1
 • Nag 2
 • Nag 3
jtemplate.ru - free extensions Joomla

i kierunek i znajdznas i dolacz i pytania

  


Wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych

7

Wyniki matury 2014- 27 czerwca 2014 r.

Wyniki matury poprawkowej 2014- dostępne w sekretariacie szkoły - 12.09.2014
Wyniki egzaminu zawodowego - 29 sierpnia 2014 r.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Praesent lacus tellus, ultricies eget blandit a, ornare vel enim. Phasellus ac augue nisi. Pellentesque lobortis gravida turpis at sagittis. In et semper ante.

 

Aktualności

 • INFORMACJE DLA MATURZYSTY W 2015 R.

  Jeśli zdajesz po raz pierwszy maturę w 2015 roku, tutaj znajdziesz terminy matur pisemnych i ustnych, oraz  pomocne informacje dotyczące matury!!!  KLIKNIJ TU- MATURA 2015

  iNFORMUJEMY SŁUCHACZY, ŻE CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA UTWORZYŁA SPECJALNĄ ZAKŁADKĘ:

  http://www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left,

  gdzie można znaleść wszystkie informacje na temat egzaminu maturalnego w roku szk. 2014/2015. Ponadto nauczyciele i uczniowie, w przygotowaniach do egzaminu maturalnego, mogą korzystać z:

  1)informatorów o egzaminie z poszczególnych przedmiotów

  2) przykładowych zestawów zadań z poszczególnych przedmiotów

   

   

  Czytaj więcej...
 • EGZAMINY ZAWODOWE I DEKLARACJE PRZYSTĄPIENIA

  DRODZY SŁUCHACZE!!!

  Osoby zainteresowane zdawaniem egzaminu Państwowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, muszą złożyć deklarację przystępowania do egzaminu, w niżej wymienionych terminach!!!

  SEMESTR  I KOSMETYCZKI

  SEMESTR III KOSMETYCZKI - słuchaczki które nie zdały egz. w kwalifikacji A.61 również mogą składać deklarację an egzamin w kwalifikacji A. 62

  semestr III BHP

  SEM. III TECHNIK ADMINISTRACJI,

  SEM III TURYSTYKA WIEJSKA -KWALIFIKACJA po III semestrze -T.7

  SEM IV TURYSTYKA WIEJSKA -KWALIFIFIKACJA PO IV semestrze- T.8

  WYSTARCZY KLIKNĄĆ NA LINK SWOJEGO SEMESTRU, ABY POBRAĆ DEKLARACJĘ!!!

  WYPEŁNIONE DOKŁADNIE DEKLARACJE NALEŻY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY!!! OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI -08 WRZEŚNIA DLA SŁUCHACZY ZDAJĄCYCH W STYCZNIU ORAZ 20 GRUDNIA  DLA SŁUCHACZY ZDAJĄCYCH W CZERWCU  Opłaty za egzamin nalezy dokonać w sekretariacie.

  Do zaliczenia semestru na którym jest praktyka zawodowa konieczne jest oddanie praktyki zawodowej odbytej według harmonogramu!!!  

  HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH DOSTĘPNY TUTAJ, WYSTARCZY KLIKNĄĆ TEN LINK

   

   

  Czytaj więcej...
 • EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJĘ BHP - Z.13

  egzamin zawodowyDrodzy słuchacze Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie : technik bhp

  09.01.2014 r. godz. 12:00 - czas trwania - 120 minut -etap praktyczny

  Słuchacze mogą zabrać ze sobą kalkulator prosty

  10.01.2014 r.godz. 12:00 - czas trwania - 60 minut - etap pisemny

  Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest odpowiedź jest prawdziwa.

  Cześć praktyczna trwa 120 minut i polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym.

  Wszyscy słuchacze zobowiązani sa być obecni w szkole już pół godziny przed wyznaczoną datą egzaminu, obowiązkowo z dowodem osobistym oraz długopisem w kolorze czarnym!!!

  opłatę za egzamin należy wnieść najpóźniej miesiąc przed egzaminem.

  Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

  1) z części pisemnej co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania

  2) z części praktycznejco najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

  Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa.

  Czytaj więcej...
 • 14.10.2013 R. śWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ

  Z okazji Dnia Edukacji Narodowej całej kadrze pedagogicznej i pracownikom administracji, najserdeczniejsze życzenia, po stokroć zdrowia, niewyczerpanych sił i energii tak potrzebnej całemu gronu pedagogicznemu do kształcenia pokoleń, tak aby przyszłość każdego z nas była jak najlepszaCZERWONE RÓŻE

  Zarząd Spółki „PRESTIŻ” oraz dyrekcja szkoły,

  Czytaj więcej...
 • DEKLARACJE NA MATURĘ 2015

  SŁUCHACZOM V I VI SEMESTRU LICEUM PRZYPOMINAMY, ŻE 30 WRZEŚNIA UPŁYWA TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI MATURALNYCH /DEKLARACJA DOSTĘPNA U NAUCZYCIELA NA ZAJĘCIACH LUB W SEKRETARIACIE SZKOŁY/ 

  Czytaj więcej...
 • DEKLARACJE NA "NOWY" EGZAMIN ZAWODOWY 2014!!!

  SŁUCHACZE III SEMESTRU BHP, PRZYPOMINANY ŻE TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI NA WASZ EGZAMIN ZAWODOWY W STYCZNIU , UPŁYWA Z DNIEM 15 WRZEŚNIA , DLATEGO PROSIMY O NIEZWŁOCZNE WYPEŁNIANIE DEKLARACJI DOSTĘPNEJ W SEKRETARIACIE, OSOBY ZAINTERSOWANE EGZAMINEM. 

  Czytaj więcej...
 • ZAJĘCIA I SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DLA PIERWSZYCH SEMESTRÓW!!!

  KSIKA I DUGOPIS

  Drodzy słuchacze, wakacje minęły... czas zdobywać wiedzę,, jakże niezbędną na obecnym rynku pracy.

  Mamy nadzieję, że wypoczęci i z uśmiechem na twarzy zaczniecie uczyć się podnosić kwalifikacje zawodowe! 

  Spotkanie organizacyjne z dyrektorem szkoły, dla pierwszych semestrów o godz. 09:00, budynek Internatu sala nr 5!!!  14 WRZEŚNIA 2013 R.

   Pan dyrektor odpowie na wszystkie Wasze pytania a następnie zapraszamy do poszczególnych sal w budynku Liceum i Internatu.

  Plan dla poszczególnych semestrów dostępny będzie najpóźniej w czwartek wieczorem. Semestry, nieujete w tym planie, zaczynają zajęcia od kolejnego zjazdu. 

   

  Czytaj więcej...
 • REKTUTACJA 2014/2015 TRWA!!!

  obraz-KOMPUTER-ksiazkaPRZYPOMINANY, ŻE REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2014/2015 TRWA!!! PRZYJDŹ! NIE ZWLEKAJ, ZAPRASZAMY!!!

  Czytaj więcej...
 • Wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych

  7

  Wyniki matury 2014- 27 czerwca 2014 r.

  Wyniki matury poprawkowej 2014- dostępne w sekretariacie szkoły - 12.09.2014
  Wyniki egzaminu zawodowego - 29 sierpnia 2014 r.

  Czytaj więcej...
 • .Praktyki zawodowe 2014/2015

  Przypominamy o konieczności odbycia praktyk zawodowych!!!!!

  Dokumentacja na odbycie praktyki dostępna w sekretariacie szkoły. Oddanie dokumentacji z praktyki zawodowej jest warunkiem zaliczenia semestru !!!

  TERMINY SKŁADANIA PRAKTYKI W SEKRETARIACIE!   30.XII.2014 !!! oraz 30.05.2015 !!! w danym semestrze.
  * Program praktyki dostępny w sekretariacie szkoły lub u opiekuna praktyki!

  TERMINARZ PRAKTYK ZAWODOWYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH DOSTĘPNY TUTAJ!!! ROK SZKOLNY 2014/2015

  * Słuchacze kierunku technik administracji mogą zgłaszać się do seketariatu, jeśli chcą odbyć praktykę w sekretariacie szkoły ( tylko w jednym semestrze)

  Czytaj więcej...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
rekrutacja