• Nag 1
  • Nag 2
  • Nag 3
jtemplate.ru - free extensions Joomla

Wymagane dokumenty

1) LICEUM / SZKOŁA POLICEALNA/ KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

  • świadectwo szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły zawodowej
  • umowa i kwestionariusz osobowy - kandydat wypełnia na miejscu
  • dwie fotografie
  • dowód osobisty
  • zaświadczenie od lekarza rodzinnego , o możliwości podjęcia nauki na wybranym kierunku

Osoby, które zmienią nazwisko, adres zamieszkania bądź numer telefonu, W TRAKCIE TRWANIA NAUKI proszone są o zgłaszanie zaistniałych zmian w sekretariacie szkoły.

W przypadku stwierdzonej dysleksji, dysortografii lub innych zaburzeń, prosimy o dostarczenie właściwych zaświadczeń.
Szkoły wydają legitymacje, indeksy, zaświadczenia do ZUS, WKU, ZAKŁADÓW PRACY , MOPS oraz innych instytucji.

rekrutacja